کارگروه درآمدها و تجهيز منابع استاني

  •  اعضاي کارگروه تخصصي سلامت، ایمنی و امنيت غذايي به شرح زير تعيين مي شوند:

      الف ـ معاون سياسي و امنيتي استانداري (رييس)
      ب ـ رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان (دبير)
      ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
      د ـ مديرکل صدا و سيماي مرکز استان
      هـ ـ مديرکل حفاظت محيط زيست محيط استان
      و ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي
      ز ـ مديرکل دامپزشکي استان
      ح ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
      ط ـ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان
      ي ـ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي
      ک ـ دادستان مرکز استان
      ل ـ مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان
      م ـ رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان
      ن ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش
      س ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

ع- مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

ف- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

ص- مدیر کل استاندارد استان