کارگروه ميراث فرهنگي

  •  اعضای کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر تعیین می شوند:

     الف ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس).

     ب ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان (دبیر).

     ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی.

     د ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

     هـ  ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

     و ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی.

     زـ مدیرکل منابع طبیعی استان.

     ح ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر.

     ط ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان.

     ی ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.

ک ـ رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش.

     ل ـ رییس واحد استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

     م  ـ مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان.

     ن ـ مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد.

     س ـ رییس فرودگاههای استان.

     ع ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان.

     ف ـ مدیرکل امور اجتماعی استانداری.

     ص ـ مدیرکل سازمان حمل ونقل و پایانه های استان.

     ق ـ شهردار مرکز استان.

ر ـ مدیرکل صدا و سیمای استان.

     ش ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری.

     ت ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری.

     ث ـ نماینده اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی استان. (بدون حق رأی)

     خ ـ رییس مجمع صنفی هتلداران استان. (بدون حق رأی)

     ذ ـ دو نفر صاحب نظر به انتخاب کارگروه. (بدون حق رأی)

ض- مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

ظ- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان