اخبار

نشست ماهانه مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با تشکل ها و انجمن های ساختمانی و تاسیساتی و جامعه مهندسین مشاور برگزار گردید.   [ +0 | -0 ]

نشست ماهانه مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با تشکل ها و انجمن های ساختمانی و تاسیساتی و جامعه مهندسین مشاور برگزار گردید.

در این نشست که در روز پنج شنبه مورخ  98/6/28 برگزار شد، تشکل های بخش خصوصی موانع و مشکلات حوزه کاری خود را بیان داشتند که پس از تبادل نظر در جلسه و تصمیم گیری برخی موارد و موضوعات مطرح شده، مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در زمینه موارد مطرح شده در خصوص بیمه و مالیات ، برگزاری نشست با ادارات تامین اجتماعی و دارایی را در برنامه خود قرار دهد.
تگ‌ها:  
پست شده توسط: admin
در روز 1398/6/30 ساعت 07:47:42, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل