اخبار سازمان

آيين نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تصويب شد   [ +134 | -62 ]

آيين نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تصويب شد

هيأت وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده ۳۱ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور، آيين نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان را تصويب كرد.


به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در آيين‌نامه اجرايي، تركيب اعضاي شورا، وظايف مشخص شورا و نيز عنوان كارگروه هاي تخصصي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان و وظايف دقيق اين كارگروه‌ها مشخص شده است.
به موجب اين تصويب نامه، مسووليت هماهنگي، نظارت و پي‌گيري انجام وظايف و ارزيابي عملكرد شورا، بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان خواهد بود.
در اين تصويب نامه كارگروه‌هاي اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري و زير بنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست و اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان وخانواده و آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، در قالب كارگروه هاي تخصصي انجام وظيفه خواهند داشت.
شايان ذكر است كه اين تصويب نامه در ۱۴ ماده تصويب و براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه كشور اجرا شده است.


                                                                   متن كامل تصويب نامه :

-آيين نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل