اخبار سازمان

رابطه سه وجهی فقر، نابرابری و رشد در ایران طی برنامه های توسعه   [ +112 | -88 ]

رابطه سه وجهی فقر، نابرابری و رشد در ایران طی برنامه های توسعه

صبح روز پنجشنبه 28 شهریور ماه، پنجاهمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با موضوع "رابطه سه وجهی فقر، نابرابری و رشد در ایران طی برنامه های توسعه" با سخنرانی سرکارخانم اشرفی مشاور شهردار تهران در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، پنجاهمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با موضوع "رابطه سه وجهی فقر، نابرابری و رشد در ایران طی برنامه های توسعه" با سخنرانی سرکارخانم دکتر اشرفی مشاور شهردار تهران در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

در این جلسه، راهبردی اثرگذار، که رشد اقتصادی را با سرمایه گذاری و سیاست های متضمن رسیدن عایدات رشد به آحاد مردم(و بخصوص فقرا) ترکیب می نماید؛ ارائه شد. مشاور شهردار تهران بیان کرد: آسیب شناسی برنامه اول تا پنجم توسعه نشان می دهد که در برنامه های یاد شده، برخورد طراحی شده ای با مساله فقرزدایی وجود نداشته، فاقد الگوی تعادلی توزیع درآمد بوده، سیاست­های حمایتی و فقرزدایی به صورت پروژه درمانی تدوین و اجرا شده و همچنین به فقر و مسائل توزیعی به طور مجزا و منفک از رشد نگریسته شده است.

اشرفی افزود:

کمیت تولید در طول ۵ برنامه توسعه وضعیت مناسبی نداشته و در دام رشد پایین و محدود گرفتار شده است. تورم عامل اصلی انتفاع برای لایه های بالای درآمدی و بنابراین از عوامل گسترش فقر، محرومیت و تبعیض بوده است. همچنین تورم در اقتصاد ایران هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر داده  و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد کشور حاکم و نرخ بالای بیکاری را موجب شده است.

مشاور شهردار تهران در امور برنامه و بودجه اظهار داشت: مدل ارائه شده برای سنجش رابطه سه وجهی فقر، نابرابری و رشد، نشان داد در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم شاهد کاهش فقر و نابرابری و رشدی حامی فقرا بوده ایم؛ در برنامه چهارم رکود اقتصادی و رشد پایین موجب افزایش فقر و در برنامه پنجم علی رغم مثبت شدن میانگین رشد، با گسترش نابرابری و رشدی بینواساز مواجه بوده ایم.

وی در پایان این نشست تخصصی ضمن تشکر از اهتمام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به مسائل توسعه، اشاره نمود: راهبردهای رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، سیاست­های تقویت محیط نهادی رشد حامی فقرا، توانمندسازی فقرا و سیاست های بازتوزیعی مجموعه اقداماتی است که باید به صورت هماهنگ در سیاست گذاری های کاهش فقر و نابرابری باید مدنظر قرار گیرد.تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل