اخبار سازمان

با سه دستور کار برگزار شد؛

جلسه بررسی وضعیت حوزه نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان   [ +18 | -21 ]

جلسه بررسی وضعیت حوزه نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش  استان گیلان

ظهر روز یکشنبه(12 دی ماه)، جلسه ای با حضور نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان با سه دستور جلسه از جمله بند "د" ماده (20) قانون بودجه سال 1400 کشور موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار و ضمن بررسی موانع و چالش ها، راهکارهای لازم برای تسریع در روند ارائه شد.


به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، 1-بررسی مشکلات و خطاهای سامانه ملی مدیریت ساختار 2- بررسی ،توجیه و تشریح فرآیندهای مرتبط با اخذ شماره مستخدم نیروهای متعهدین خدمت سالهای ۹۲ ، ۹۳  و۹۴ آموزش و پرورش 3- بررسی  و تاکید بر ایجاد هماهنگی با وزارت اموزش و پرورش جهت اجرای بند "د" تبصره  (20) قانون بودجه سال 1400( موضوع تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر به استخدام رسمی) از دستورات این جلسه بود.تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل