اخبار سازمان

طی جلسات کارشناسی مجزا صورت گرفت؛

بررسی و رفع موانع موجود برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه های اجرایی استان   [ +12 | -20 ]

بررسی و رفع موانع موجود برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه های اجرایی استان

به منظور بررسی مشکلات دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای استانی و در راستای اجرای بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور،جلسه ای با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط برگزار گردید تا نسبت به پیش بینی و تأمین اعتبار تبدیل وضعیت ایثارگران و نیز سایر موانع موجود اقدام قانونی در اسرع زمان به عمل آید.
تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل