اخبار سازمان

آگهي مناقصه عمومي   [ +83 | -85 ]

آگهي مناقصه عمومي

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه مناقصه يك مرحله اي انجام كليه امور مربوط به خدمات عمومي و پشتيباني ( نظافت عمومي، امور آبدارخانه و پذيرايي و نامه رساني ، نگهباني وانتظامات، نگهداري و خدمات فضاي سبز، امور بهر ه برداري از تاسيسات، حمل و نقل و ساير خدمات عمومي) بر اساس برآورد انجام شده و به صورت قرارداد حجمي موضوع مصوبات سال 1384 و 1391 هيات وزيران از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir  به شركت هاي داراي شرايط قانوني واگذار كند.


برای مشاهده فایل PDF مناقصه کلیک کنیدتگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل