برگزاری دومین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان گیلان در سال 1398  


دومین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع گیلان در سال 1398 در صبح روز چهارشنبه 29 خرداد ماه در سالن جلسات اداره کل استاندارد استان برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، در ابتدای این جلسه مدیرکل استاندارد استان گزارش عملکرد درآمدهای این اداره کل طی پنج سال اخیر و مقایسه آن با استان‌های مشابه را ارائه و ضمن تشریح مشکلات و موانع موجود، برای برون رفت از وضعیت موجود، پیشنهاداتی مطرح کرد.

 در ادامه شراره کاوسی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان گزارشی در خصوص بازدید گروهی از دخانیات استان و دلایل کاهش منبع درآمدی استان از ردیف مالیات مربوط به دخانیات ارائه کرد و حاضران جلسه نیز نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

در خاتمه نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، گزارشی از جایگاه استان گیلان در بین استان‌های کشور از نظر عملکرد درآمدها و میزان تحقق آنها از محل ردیف‌های مختلف را ارائه نمود.

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1398/3/30 ساعت 09:03:22 , شاخه: خبرهای ملی