پیام تسلیت به جناب آقای محمد کامران زاده  


با کمال تأسف و تأثر با خبر شدیم یکی از بستگان جناب آقای محمد کامران زاده از همکاران محترم سازمان، دارفانی را وداع گفتند.  بدینوسیله رئیس و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان طی پیامی این مصیبت را به  وی تسلیت گفتند.


 

متن پیام به شرح ذیل است:

 

 

 

 

 

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1398/8/18 ساعت 11:43:46 , شاخه: خبرهای ملی