بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از موزه تاریخ طبیعی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان  


عصر روز سه شنبه (31 فروردین) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از موزه تاریخ طبیعی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان بازدید کرد.


منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1400/1/31 ساعت 21:13:52 , شاخه: خبرهای ملی