اخبار شورای اقامه نماز

نمایشگاه مجازی آثار فرهنگی و هنری فرزندان کارکنان سازمان با مضمون نماز از جمله برنامه های بومی و ابتکاری توافق نامه بومی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز سازمان با ستاد اقامه نماز استان گیلان در سال1398   [ +17 | -19 ]

آثار مسابقه نقاشی نماز ویژه فرزندان کارکنان

                         آثار مسابقه خطاطی نماز ویژه فرزندان کارکنان                  

      آثار مسابقه عکاسی نماز ویژه فرزندان کارکنان 

         آثار مسابقه تجسمی نماز ویژه فرزندان کارکنان   نظرات

پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل