اخبار ملی

جزئيات طرح جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده اعلام شد

مصوبه شوراي اقتصاد درخصوص صدور مجوز طرح جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده با كولرهاي گازي راندمان بالا در شهرستانهايي كه داراي تعرفه برق مناطق گرمسير يك هستند ابلاغ شد   [ +60 | -52 ]

مصوبه شوراي اقتصاد درخصوص صدور مجوز طرح جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده با كولرهاي گازي راندمان بالا در شهرستانهايي كه داراي تعرفه برق مناطق گرمسير يك هستند ابلاغ شد

مصوبه شوراي اقتصاد درخصوص صدور مجوز طرح جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده با كولرهاي گازي راندمان بالا در شهرستانهايي كه داراي تعرفه برق مناطق گرمسير يك هستند، از سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد.


به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، مصوبه شوراي اقتصاد درخصوص صدور مجوز طرح جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده با كولرهاي گازي راندمان بالا در شهرستانهايي كه داراي تعرفه برق مناطق گرمسير يك هستند طي نامه شماره ۶۶۱۸۹۹ مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ توسط معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد.
 

متن اين مصوبه به شرح زير است:

وزارت نيرو

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰‏/۱۰‏/۱۳۹۸ درخواست شماره ۱۰۰‏/۲۰‏/۱۰۶۲۹‏/۹۸ مورخ ۱۸‏/۱‏/۱۳۹۸ وزارت نيرو درخصوص صدور مجوز طرح «جايگزيني يك ميليون كولرگازي فرسوده با كولرهاي گازي راندمان بالا» در شهرستان‌هايي كه داراي تعرفه برق مناطق گرمسير يك هستند، در سقف مبلغ  ششصد و پنجاه ميليون (۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار شامل بازپرداخت اصل و فرع سرمايه‌گذاري طرح از محل عايدات صرفه‌جويي و زمانبندي اجرا را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بررسي و مشروط به رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد:
۱- شركت‌هاي سرمايه‌گذار مكلف‌اند براي كولرهاي گازي جديد مورد استفاده در اين طرح، تأييديه نسبت بازدهي انرژي (EER) نامي حداقل برابر با ۳,۵ و نسبت بازدهي انرژي (EER) عملي حداقل برابر با ۳.۱۵ را از آزمايشگا‌ه‌هاي مرجع مستقل مورد تاييد وزارت نيرو اخذ نمايند.
۲‏- كولرهاي گازي جديد تحويلي از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذار در اين طرح شامل كندانسور، اواپراتور، فن‌هاي تجهيز و بدنه، مي‌بايست حداقل ۵۱ درصد ساخت داخل بوده و تاييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نمايند.
۳‏- كل تجهيزات كولر گازي مي‌بايست گارانتي ۲ سال و كمپرسور آن مي‌بايست گارانتي ۵ سال داشته باشد. همچنين شركت‌هاي سرمايه‌گذار متعهد مي‌شوند ۱۰ سال خدمات پس از فروش در استان‌هاي مورد نظر را ارايه نمايند. 
۴‏- اين طرح مختص مشتركين مصارف خانگي و عمومي برق در شهرستان‌هايي كه داراي تعرفه برق مناطق گرمسير يك هستند، مي‌باشد.
۵‏- در اين طرح استانداردهاي ملي شماره ۶۰۱۶ و ۱۰۳۰۶ لازم الاجرا مي‌باشد.
۶‏- اين طرح شامل جايگزيني يك به يك كولرهاي گازي پنجره‌اي فرسوده با كولرهاي گازي جديد با ظرفيت برودت ۱۸۰۰۰ BTU مي‌باشد.
۷‏- شركت توانير موظف است در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، از طريق دو مناقصه مجزا در مقياس پانصد هزار دستگاه كولر براي هر مناقصه، شركت سرمايه‌گذار مجري طرح را انتخاب نمايد.
۸‏- شركت‌كنندگان در مناقصه پس از ارايه تاييديه بند ۱، ۲ و ۳ اين مصوبه مي‌توانند در مناقصه شركت نمايند. برندگان مناقصه شركت‌هاي حقوقي هستند كه كمترين قيمت سرمايه‌گذاري به ازاي جايگزيني هر كولر گازي را پيشنهاد دهند.
۹‏- قيمت سرمايه‌گذاري هر كولر به صورت اقساطي حداكثر تا سقف ۶۵۰ دلار مي‌باشد كه از اين مبلغ ۶۴۰ دلار بابت سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي مربوط به گارانتي تجهيزات (موضوع بند ۳ اين مصوبه) بوده و مبلغ ثابت ۱۰ دلار نيز بابت هزينه‌هاي اندازه‌گيري و صحه‌گذاري طرح و بيمه حوادث پروژه هزينه خواهد شد.
۱۰‏- هزينه‌هاي مربوط به نظارت، كنترل و پايش اين طرح از محل بند ۹ اين مصوبه تامين مي‌شود. هر شركت سرمايه‌گذار موظف است به تدريج و به نسبت پيشرفت پروژه، مبلغ مذكور را تا سقف ۵ ميليون دلار بابت هزينه‌هاي اندازه‌گيري و صحه‌گذاري طرح و بيمه حوادث به حساب شركت توانير واريز نمايد.
۱۱‏- دوره بازپرداخت تعهدات دولت به شركت‌هاي سرمايه‌گذار موضوع اين مصوبه برابر با ۱۸ ماه و حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۱ از محل صرفه‌جويي مربوط به ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌باشد.
۱۲‏- شركت توانير، موظف است ميزان سي درصد (۳۰%) از هزينه بازپرداخت سرمايه‌گذاري طرح را تامين نمايد. در زمان عقد قرارداد با شركت سرمايه‌گذار، پنج درصد (۵%) از سهم شركت توانير (‌به غير از هزينه‌هاي نظارت و پايش) توسط اين شركت به صورت پيش‌پرداخت به حساب شركت‌هاي سرمايه‌گذار به صورت ريالي واريز مي‌گردد. الباقي سهم توانير به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵%) در فواصل زماني ۳ ماهه مطابق سند اندازه‌گيري و صحه‌گذاري طرح پرداخت خواهد شد.
  سي و پنج درصد (۳۵%) از هزينه سرمايه‌گذاري طرح نيز توسط مشتركين داوطلب طرح با نرخ تسعير ارز در زمان عقد قرارداد مشتركين با شركت توانير در اقساط ريالي مساوي ۲۴ ماهه (‌درج در قبوض برق مصرفي ماهانه آن‌ها) پرداخت خواهد شد. 
سي و پنج درصد (۳۵%) هزينه سرمايه‌گذاري نيز مطابق ساز و كار اندازه‌گيري و صحه‌گذاري موضوع بندهاي ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ اين مصوبه توسط دولت و از طريق قوانين بودجه سنواتي و در فواصل زماني سه ماهه به حساب شركت سرمايه‌گذار عامل صرفه‌جويي مطابق مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتي كل كشور پرداخت خواهد شد.
  در صورت بازپرداخت سهم مشتركين داوطلب حداكثر طي ۴۸ ماه، شركت توانير مجاز است هزينه شركت سرمايه‌گذار را طي دو سال اول به صورت كامل پرداخت نموده و سهم مشتركين داوطلب را به صورت ماهانه طي ۴۸ ماه از طريق درج در قبوض برق مصرفي آن‌ها دريافت نمايد.
۱۳‏- در صورت افزايش نرخ تسعير ارز در زمان بازپرداخت اقساط ماهيانه، شركت توانير موظف است مابه‌التفاوت پرداختي مشتركين و قيمت نهايي هر دستگاه كولر را پرداخت نمايد. در زمان تنظيم قرارداد في‌مابين شركت توانير و مشتركين خانگي و اداري، پرداخت ماهانه اقساط توسط مشتركين از طريق قبوض برق مصرفي الزامي است.
۱۴‏- در اجراي اين طرح، ميزان صرفه‌جويي گاز طبيعي معادل ۲,۰۲۶ ميليون مترمكعب در سال خواهد بود.
۱۵‏- محاسبات براي ميزان صرفه‌جويي بر اساس قيمت سوخت گاز طبيعي ۱۷ سنت دلار به ازاي هر مترمكعب گاز طبيعي مي‌باشد. 
۱۶‏- حداكثر كمك قابل پرداخت از سوي دولت به ازاي هر كولر گازي در ۶ قسط ۳۸ دلاري در اقساط سه ماهه متوالي بعد از نصب خواهد بود. 
۱۷‏- وزارت نيرو (شركت توانير) موظف است در جهت توليد و اشتغال نيروي متخصص، طرح آموزش نصب كولرهاي گازي موضوع اين مصوبه را اجرا نمايد. شركت توانير موظف است نسبت به تدوين دستورالعمل‌هاي نصب استاندارد تجهيزات و نظارت ميداني اين طرح از طريق شركت‌هاي صاحب صلاحيت به عنوان مديريت طرح (MC) اقدام نمايد. 
۱۸‏- سه درصد از كولرهاي گازي جديد در اين طرح قبل از نصب مي‌بايست مطابق بند (۱) اين مصوبه و به صورت تصادفي در آزمايشگاه‌هاي مرجع مستقل مورد تاييد وزارت نيرو مورد تست قرارگيرند.
۱۹‏- يك درصد از كولرهاي گازي جديد نصب شده مي‌بايست بر اساس دستورالعمل بازرسي ميداني موضوع بند (۱۷)، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت، مورد بازرسي قرار گرفته و گزارش‌هاي مورد تاييد را به شركت‌هاي توزيع نيروي برق در هر استان ارسال نمايند.
۲۰‏- در صورت تاييد الزامات بند‌هاي ۱۸ و ۱۹ اين مصوبه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ناظر طرح، اعلام گزارش‌هاي مذكور توسط شركت‌ توانير و تاييد وزارت نيرو، تعهدات موضوع اين مصوبه با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور تا سقف ۲۲۷,۵ ميليون دلار در فواصل زماني سه ماهه از طريق شركت توانير در وجه شركت سرمايه‌گذار عامل صرفه‌جويي طرف قرارداد واريز خواهد شد.  
۲۱‏- شركت توانير موظف است يك نسخه از قراردادهاي منعقده در اجراي اين مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.
۲۲‏- انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلايل عملياتي حداكثر تا سال  ۱۴۰۵ و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور بلامانع است.
۲۳‏- بازپرداخت سرمايه‌گذاري در اين طرح كه به منظور اصلاح الگوي مصرف حامل انرژي به شركت‌هاي سرمايه‌گذار، از محل صرفه‌جويي در مصرف برق و يا سوخت گاز طبيعي يا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت مي‌گردد؛ به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمايه‌گذاري و يا يارانه صرفه‌جويي حامل‌هاي انرژي محسوب گرديده و لذا از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ماده ۱۴ قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
۲۴‏- در اجراي اين مصوبه رعايت شرايط و ملاحظات زيست محيطي الزامي است. 
۲۵‏- در اجراي اين مصوبه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب ۱۵‏/۲‏/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي) الزامي است.
۲۶‏- رعايت مفاد مصوبه شماره ۸۷۶۱۰ مورخ ۲۴‏/۷‏/۱۳۹۵ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص «نظام‌نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي‌هاي داخلي در قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي» الزامي است.
۲۷‏- شركت توانير موظف است گزارش عملكرد و پيشرفت پروژه‌ها را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.
۲۸‏- وزارت نيرو مكلف است براي حصول اطمينان از اسقاط كولرهاي گازي فرسوده موضوع اين مصوبه، تمهيدات لازم را اتخاذ نمايد. 
۲۹‏- زمانبندي انجام سرمايه‌گذاري و بازپرداخت صرفه‌جويي طرح مذكور بر اساس جدول ذيل خواهد بود.

 

«جدول زمانبندي سرمايه‌گذاري و سهم تعهدات دولت، شركت توانير و مشتركين داوطلب» 
                                                                                                                               

سال

 

۱۳۹۸

۱۳۹۹ ۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۲

جمع كل

اصل سرمايه‌گذاري

۲۰

۳۰

۵۰

‏-

‏-

۱۰۰

سقف بازپرداخت از محل ماده ۱۲

‏-

۶,۳

۱۱,۳

۱۷,۴

‏-

۳۵

بازپرداخت از محل منابع داخلي شركت توانير

۶

۹

۱۵

‏-

‏-

۳۰

بازپرداخت توسط مشتركين داوطلب طرح

‏-

۳,۵

۸,۷۵

۱۴

۸,۷۵

۳۵

 

 

                                                                                                                        محمدباقر نوبخت 


                                                                                                                               تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل