اخبار ملی

تشكيل ستاد برنامه ريزي و راهبري جهش توليد   [ +51 | -60 ]

تشكيل ستاد برنامه ريزي و راهبري جهش توليد

با نامگذاري سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش توليد در پيام نوروزي مقام معظم رهبري و ابلاغ مأموريت راهبري اين مهم به سازمان برنامه و بودجه كشور، اولين جلسه ستاد برنامه ريزي و راهبري جهش توليد در سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ ۲/۱/۱۳۹۸ به رياست دكتر محمد باقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار گرديد.


آقاي دكتر نوبخت در اين جلسه، ضمن تشكر از تدبير مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهش توليد، اعضاي ستاد برنامه ريزي و راهبري جهش توليد را متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي اقتصادي و توليدي تعيين و در احكام جداگانه اي ابلاغ نمودند.
تمام دستگاه هاي اجرايي به همراه معاونت ها، سازمان هاي تابعه و استاني سازمان برنامه و بودجه كشور موظف به همكاري با ستاد برنامه ريزي و راهبري جهش توليد شدند. 
در اين جلسه مقرر شد تمام دستگاه هاي اجرايي و استانداري هاي استان هاي  سراسر كشور، ضمن معرفي ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه به اين ستاد، در قالب دستورالعمل هاي ابلاغي اين ستاد، نسبت به تدوين برنامه هاي جهش توليد حوزه تحت مسئوليت خود اقدام نمايند، تا با راهبري ستاد و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه كشور فرآيند اجرايي اين برنامه ها در راستاي تحقق شعار سال ۱۳۹۹ به فوريت آغاز شود.
مقرر شد دومين جلسه ستاد،  فردا يكشنبه ۳/۱/۱۳۹۹ رأس ساعت ۱۶ با حضور اعضا براي پيگيري امور تشكيل شود.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل