اخبار ملی

زهرا اربابي به سمت رييس كميته پدافند غير‌عامل سازمان برنامه و بودجه كشور منصوب شد   [ +10 | -10 ]

 زهرا اربابي به سمت رييس كميته پدافند غير‌عامل سازمان برنامه و بودجه كشور منصوب شد

دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در در راستاي اجرايي  نمودن ماده ۱۱ اساسنامه سازمان پدافند غير‌عامل كشور، ضمن تفويض كليه مسئوليت‌ها و وظايف محوله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور بر اساس اساسنامه مذكور،  زهرا اربابي معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني اين سازمان را به عنوان  رييس كميته پدافند غير‌عامل در  اين سازمان منصوب كرد.


به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، بر اساس اين حكم، اهم وظايف و مأموريت‌هاي اين كميته تهيه اسناد راهبردي، برنامه‌ها، موافقت‌نامه طرح‌ها و تأمين منابع مالي طرح‌هاي پدافند غيرعامل در سازمان، ايجاد ساختار مناسب جهت انجام مأموريت‌هاي پدافند غيرعامل با هماهنگي سازمان پدافند غير‌عامل كشور و كنترل و نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي پدافند غيرعامل در سازمان است.
به موجب اين حكم، ديگر وظايف اين كميته تهيه و تدوين استانداردها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي دستگاه و نهادينه‌سازي آنها در ذات طرح‌هاي توسعه و كالبدي، آماده‌سازي سازمان و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان جهت اداره امور مردم و تأمين نيازهاي ضروري در شرايط بحران، انجام آموزش‌ها و پژوهش‌هاي تخصصي در زمينه موضوعات پدافند غيرعامل مرتبط با سازمان و  ارائه گزارش اقدامات، وقايع و حوادث ناشي از بحران‌هاي طبيعي و غيرطبيعي و تهديدات متوجه سازمان به سازمان پدافند غير‌عامل كشور است
ديگر وظايف اين كميته، بررسي و پيشنهاد سطح‌‌بندي و اولويت‌بندي مراكز و تأسيسات موجود و توسعه‌اي سازمان و برنامه‌ريزي عملياتي، راهبري و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي پدافند غيرعامل در چارچوب نظام فني و اجرايي پدافند غيرعامل كشور بيان شده است.

 تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل