اخبار ملی

امير اميني به سمت رييس كميسيون تخصصي و رييس دبيرخانه شوراي‌عالي آمايش سرزمين منصوب شد   [ +5 | -4 ]

امير اميني به سمت رييس كميسيون تخصصي و رييس دبيرخانه شوراي‌عالي آمايش سرزمين منصوب شد

در راستاي بند الف ماده ۳۲ قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، شوراي‌عالي آمايش سرزمين به رياست رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و عضويت ۱۰ نفر از اعضاي هيأت وزيران به علاوه رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور، از ابتداي سال ۱۳۹۶ تشكيل شده است.


به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، با توجه به ضرورت سازمان‌دهي و ارتقاي جايگاه و عملكرد اين شوراي‌عالي در نظام برنامه¬ريزي و مديريت كشور، دبيرخانه اين شوراي‌عالي در محل امور برنامه¬ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان مذكور راه اندازي و به موجب حكم رياست سازمان، مهندس امير اميني رييس امور برنامه¬ريزي، نظارت و آمايش سرزمين به عنوان رييس كميسيون تخصصي و رييس دبيرخانه شوراي‌عالي آمايش سرزمين منصوب شد.
   شايان ذكر است كه تاكنون چهار جلسه شوراي‌عالي و بيش از ۴۵ جلسه كميسيون تخصصي با موضوعات و دستوركارهاي مختلف تشكيل شده است.
   گفتني است كه سه سند جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين (۱۳۹۶)، منطقه¬بندي سرزميني كشور از منظر آمايش سرزمين (۱۳۹۶)، سند توسعه منطقه ساحلي مكران (۱۳۹۸) مهم‌ترين مصوبات اين شوراي‌عالي به شمار مي¬رود. 
همچنين آيين¬نامه اجرايي اين بند نيز پس از تأييد شوراي‌عالي به هيأت دولت ارجاع شده است كه پس از طي مراحل بررسي در كميته¬هاي تخصصي و فرعي كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط¬زيست دولت، در هفته آتي به تصويب نهايي خواهد رسيد.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل