اخبار ملی

پرداخت ۱,۶۵۰ ميليارد تومان براي هزينه‎ هاي مقابله با كرونا و كارانه معوق كادر درمان به وزارت بهداشت   [ +4 | -3 ]

پرداخت ۱,۶۵۰ ميليارد تومان براي هزينه‎ هاي مقابله با كرونا و كارانه معوق كادر درمان به وزارت بهداشت

سازمان برنامه و بودجه كشور طي نامه شماره ۳۸۲۱۸۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹ مبلغ  ۱,۶۵۰ ميليارد تومان براي پرداخت هزينه‌هاي مربوط به مقابله با كرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت نمود.


به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، از اين رقم ۷۰۰ ميليارد تومان صرفاً براي جبران كسري درآمد بيمارستان‌هاي درگير كرونا جهت پرداخت كارانه‌هاي معوق اختصاص يافته است.

جزئيات تخصيص اين بودجه را در جدول زير ببينيد:

توضيحات

هزينه‌اي

تملك‌ دارايي‌هاي

سرمايه‌اي

جمع

تخصيص هزينه‌اي

تخصيص تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

بابت كيت آزمايشگاهي شناسايي موارد مثبت

۱,۰۰۰.۰۰۰

۰

۱,۰۰۰.۰۰۰

۱,۰۰۰.۰۰۰

۰

بابت جبران كسري درآمد بيمارستان‌هاي درگير كرونا و پرداخت كارانه معوق

۷,۰۰۰.۰۰۰

۰

۷,۰۰۰.۰۰۰

۷,۰۰۰.۰۰۰

۰

بابت تجهيز طرح‌هاي بيمارستاني و اكسيژن‌ساز

۰

۳,۰۰۰.۰۰۰

۳,۰۰۰.۰۰۰

۰

۳,۰۰۰.۰۰۰

بابت تكميل و تجهيز و ملزومات شبكه بهداشت

۰

۱,۵۰۰.۰۰۰

۱,۵۰۰.۰۰۰

۰

۱,۵۰۰.۰۰۰

بابت لوازم حفاظت فردي بخش درمان

۳,۰۰۰.۰۰۰

۰

۳,۰۰۰.۰۰۰

۳,۰۰۰.۰۰۰

۰

بابت لوازم حفاظت فردي بخش بهداشت

۱,۰۰۰.۰۰۰

۰

۱,۰۰۰.۰۰۰

۱,۰۰۰.۰۰۰

۰

جــــمع

۱۲,۰۰۰.۰۰۰

۴,۵۰۰.۰۰۰

۱۶,۵۰۰.۰۰۰

۱۲,۰۰۰.۰۰۰

۴,۵۰۰.۰۰

 
 
 


تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل