اخبار ملی

بودجه ۱۴۰۱ بايد واقعي و بدون كسري بسته شود/دولت ما مردمي است و ارتباط با مردم همواره وجود خواهد داشت   [ +17 | -17 ]

بودجه ۱۴۰۱ بايد واقعي و بدون كسري بسته شود/دولت ما مردمي است و ارتباط با مردم همواره وجود خواهد داشت
رئيس جمهور شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور و برنامه‌هاي دولت براي مهار تورم را اولويت دولت دانست و گفت: وضعيت معيشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت بنده است، من از فشاري كه بر دوش مردم است با خبر هستم و خود را در كنار سفره مردم احساس مي‌كنم.

به گزارش مركز اطلاع رساني،‌ روبط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه: آيت الله رئيسي با بيان اينكه آثار تورمي نتيجه تصميمات پيشين در كشور است كه امروز در بازار و اقتصاد مشاهده مي‌شود، گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ بايد واقعي و بدون كسري باشد.
رئيس جمهور گفت: در جلسات و نشست‌هاي اقتصادي كه با صاحبنظران اقتصادي داريم، به شكل مستمر دنبال اين هستيم كه تورم كنترل شود و فشاري كه روي مردم عزيزمان است، كاهش يابد.
دكتر رئيسي با بيان اينكه  فشار روي مردم و به‌ويژه اقشار كم‌درآمد و محروم جامعه است، گفت: همواره احساس مي‌كنم در كنار سفره  مردم هستم و سختي‌شان را احساس مي‌كنم، لذا به دنبال اين هستيم كه بتوانيم اين وضع را اصلاح كنيم. شرايطي كه شاهد هستيم، مربوط به تصميماتي است كه از قبل گرفته شده و آثار تورمي آن امروز در بازار و در سفره مردم آشكار شده است و بايد كسري بودجه را جبران كنيم.
آيت‌الله رئيسي گفت: بودجه را بايد بدون كسري و با ارقام واقعي ببنديم. اين باور دولت سيزدهم است و حالا كه مسئوليت داريم، وقت مناسبي براي اعمال برخي اصلاحات جدي در بودجه است. 
دكتر رئيسي  با اشاره به اينكه  اصلاح شيوه افزايش سنواتي حقوق جزء برنامه دولت است، خاطر نشان كرد: افزايش حقوق‌ها بايد به صورت پلكاني انجام شود. همچنين هزينه دستگاه‌ها بايد قابل كنترل و پايش باشد كه ويژگي‌ها و مختصات اين تغييرات در نظام بودجه‌ريزي را در دولت به استحضار مردم و مسئولين عزيز در بخش‌هاي مختلف كشور خواهيم رساند.
رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ايجاد اجماع نظر تقريبي در كشور به ضرورت حذف ارز ترجيحي، آيا دولت ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف مي‌كند؟ گفت: در اين باره جلسات و گفتگوهاي متعددي در ستاد اقتصادي دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ايم. همه واقف هستند كه اين منابع تاكنون به جاي اينكه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسيده است.
آيت‌الله رئيسي گفت: بايد اين رويه را اصلاح كنيم، به نحوي كه اين پول وارد سفره مردم شود. اين كار ضرورت دارد اما  اين كار را با غافلگيري انجام نخواهيم داد. مردم را بي‌اطلاع نخواهيم گذاشت و با سنجيدن همه جوانب قضيه، به اقتصاد و بازار شوك وارد نخواهيم كرد.
رئيس جمهور گفت: مردم و بازار را در جريان تصميمات قرار خواهيم داد، اما اصلاح اين موضوع، جزو برنامه‌هاي دولت است و در وقت مناسب، به مردم عزيز اطلاع‌رساني مي‌كنيم چرا كه از نظر دولت سيزدهم شرط موفقيت اقدامات، مشاركت و همراهي مردم است.
دكتر رئيسي گفت: مردم عزيز بدانند مطابق وعده‌اي كه كرديم، اجراي عدالت، محوري‌ترين بخش اقدامات دولت است.

منبع: پايگاه اطلاع رساني دولتتگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل