اخبار ملی

بخش امور آب،كشاورزي و محيط زيست در آينه بودجه ۱۴۰۱   [ +16 | -19 ]

بخش امور آب،كشاورزي و محيط زيست در آينه بودجه ۱۴۰۱

رويكردها در تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ گامي مهم در پايداري زيست بوم كشور و تحقق اهداف بالا است.


به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه؛برنامه‌ها و اهداف پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، همچنين  چالش هايي كه در سند تحول توسعه كشور براي  بخش امورآب، كشاورزي و محيط زيست  پرداخته شده، تشريح شد.

*رفع چالش هاي پيش روي امورآب، كشاورزي و محيط زيست 

چالش‌هايي كه در رابطه با امور آب، كشاورزي و محيط زيست در سند تحول توسعه كشور اعلام شده  به شرح زير مي‌باشد:
الف- آب و محيط زيست:
۱- عدم تعادل بين منابع و مصارف آب و گسترش خشكسالي
۲- تخريب تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي و كاهش كمي و كيفي زيست مندان
۳- حكمراني چالشي بين حفاظت محيط زيست و توسعه صنعتي و عمراني
ب-كشاورزي و منابع طبيعي
۱- محدوديت منابع آب در دسترس براي كشاورزي
۲- فرسايش خاك و بحران ريزگردها
۳- هدررفت ظرفيت پايدار خاك و كوچك شدن و پراكندگي سطوح كشاورزي
۴- پايين بودن ميزان و روند سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي
بر اين اساس براي رفع چالش‌هاي مذكور كليد واژه‌هايي از سند تحول توسعه استخراج و متناظر با هريك از آن‌ها برنامه‌هايي ذيل بودجه بررسي و اقدامات لازم در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج گرديد. ذيلاً برنامه‌هاي پيش بيني شده، وضع موجود آن‌ها و هدف سال ۱۴۰۱ در بخش آب ،كشاورزي و محيط زيست آورده شده است.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل