اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: جهانگیری: برای تامین آب شرب بیش از هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد