اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: سال آینده همه یارانه می گیرند، بجز کسانی که ثروتمند بودنشان محرز شود/ یکی از موفقیت‌های برجام این بود که بین انگلیس و آمریکا اختلاف انداخت