اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: بخشنامه كاهش مصرف برق در ساعات پيك براي حفظ تداوم برق‌رساني به مناطق گرمسير و محروم