اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: راه و مسیر انقلاب اسلامی همانند ۴۰ سال گذشته با قدرت ادامه خواهد یافت/حضور گسترده مردم در سراسر ایران اسلامی به معنای نقش بر آب شدن نقشه های یکساله دشمنان است