اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: دولت هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده و نخواهد داد / برای مذاکره عادلانه، قانونی و عزتمندانه همواره آماده ایم؛ اما به اسم مذاکره کنار میز تسلیم نمی نشینیم