اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: توسعه و تحکیم روابط ایران و ترکیه به نفع دوکشور، منطقه و جهان اسلام است / صهیونیسم و تروریسم اساسی ترین مشکلات جهان اسلام هستند