اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: برجام سند بین المللی است،مخالفت با آن شوی تبلیغاتی است/تردید افکنی برای عدم همکاری بانکهای بزرگ با ایران، تخلف از برجام است