اخبار ملی

معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه:

آموزش و پژوهش مهم‌ترين ابزار در نيل به توسعه يافتگي است   [ +68 | -12 ]

آموزش و پژوهش مهم‌ترين ابزار در نيل به توسعه يافتگي است

معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه: آموزش و پژوهش مهم‌ترين ابزار در نيل به توسعه يافتگي است معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: آموزش و پژوهش مهم‌ترين ابزار در تربيت انسان توسعه‌يافته است و سازمان برنامه و بودجه با اعتقاد به اين اصل مهم گام برمي‌دارد.


به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر سعيد نمكي در چهل ‌و‌ هشتمين نشست معاونان پژوهشي جهاد‌ دانشگاهي كشور در شهرستان يزد افزود: براي رسيدن به توسعه پايدار بايد در مسير تربيت انسان و جامعه توسعه‌يافته گام برداريم و آموزش و پرورش كارسازترين ابزار براي توسعه انساني و اجتماعي يك كشور است.

وي مهم‌ترين نقص‌هاي نظام پژوهشي كشور را ، عدم تعيين اولويت‌هاي اصلي،‌ جزيره‌اي عمل كردن مراكز، عدم خلق ثروت و فقدان ارتباط با مراكز توليد صنعتي فراورده‌هاي دانش‌بنيان دانست.  دكتر نمكي مهم‌ترين محورهاي مورد‌ نياز براي پرداختن‌ به امور پژوهشي را محورهاي اجتماعي، فرهنگي، امور سلامت با تحقيق در زمينه بيماري‌هاي نو پديد و فرآورده‌هاي بيولوژيك و درمان‌هاي نوين، آب، محيط زيست و كشاورزي و عرصه دفاع و امنيت كشورعنوان كرد.  بنا به اين گزارش در اين سفر، معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن بازديد ازمراكز تاريخي و فرهنگي‌ با تاكيد بر حمايت سازمان برنامه و بودجه از مراكز علمي و فرهنگي به پشتيباني ويژه از تقويت بخش خصوصي براي جذب توريست در برنامه ششم توسعه خبر داد.

معاون سازمان برنامه و بودجه همچنين به ‌عنوان يكي از حاميان اصلي جلسات مشاركت بخش خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد در دولت تدبير و اميد در اداره زيستگاه‌ها و قرق‌هاي اختصاصي در جريان بازديد از منطقه شكار ممنوع«مرور‌» استان يزد و قرق اختصاصي «كوه‌مسجد» و «خضرآباد» گفت: دولت در دوره جديد به مراتب قوي‌تر از دوره قبل در برون سپاري امور حفاظت و اداره زيستگاه‌ها به مردم عمل مي‌كند و يقيناً دولت تدبير و اميدجلب مشاركت مردم را كارسازترين اهرم در پيشبرد برنامه‌هاي ملي مي‌داند.

 تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل