اخبار ملی

بودجه سال آينده متفاوت از گذشته است   [ +116 | -85 ]

بودجه سال آينده متفاوت از گذشته است

دكتر نوبخت گفت بر اساس اصلاح ساختاري بايد بودجه سال آينده را متفاوت از سال‌هاي گذشته طراحي كنيم.
 


 

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت در حاشيه نخستين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: بر اساس اصلاح ساختاري كه به صورت يك طرح تهيه شده بايد بودجه سال آينده را متفاوت از سال‌هاي گذشته طراحي كنيم.
وي افزود: در اصلاح ساختار بودجه چهار حوزه نسبت به گذشته اصلاح و تغيير پيدا كرد كه يكي از آنها اصلاح درآمدهاست و همچنين رويكرد اصلاح ساختار بودجه، كاهش وابستگي به نفت است.
دكتر نوبخت گفت: بنابراين بايد بودجه سال آينده به گونه اي تهيه شود كه منابع نفتي را بر اساس اين ابلاغيه و اجراي طرح اصلاح ساختار به حداقل برسانيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: با توجه به اينكه مي خواهيم از نفت جدا شويم و وابستگي آن را در بودجه به حداقل برسانيم بايد منابع جايگزيني داشته باشيم بنابراين يك بخش كاهش منابع را از طريق جايگزين كردن منابع ديگر بايد جبران كنيم و بخش ديگر را بايد از طريق كاهش هزينه و كارا كردن هزينه ها تحقق ببخشيم.
دكتر نوبخت افزود: بنابراين در سال آينده هزينه‌هايي كه دستگاه ها در سال گذشته و يا امسال داشتند بايد بازبيني شود تا حداقل جمع هزينه ها كمتر از منابعي باشد كه با كاهش درآمدهاي نفتي در بودجه تراز شود بر اين اساس بايد در بخش درآمدها و منابع مالي و هزينه ها تجديد نظر كنيم.
وي گفت: طبق قانون ۱ محاسبات عمومي، بودجه يك برنامه مالي يكساله است كه حاوي پيش بيني منابع و براوردي از مصارف براي دستيابي به اهدافي كه در آن سال بودجه مد نظر است.
دكتر نوبخت افزود: در جلسه نخست ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه ۹۹ رويكردي نوآورانه براي بودجه سال آينده از طرف معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه پيشنهاد شد و امروز اين روش مورد بحث قرار گرفت و نقدهايي از طرف كارشناسان به آن وارد شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: گرچه كليات طرح اصلاح ساختار بودجه در شوراي عالي هماهنگي تصويب و امروز هم يك بخش از موضوع درآمدهايي كه جايگزين نفت در بودجه خواهد شد به تصويب شوراي عالي هماهنگي رسيد ولي بايد انتظار داشته باشيم اصلاح ساختار در آن شوراي عالي به تصويب برسد.
دكتر نوبخت گفت: در جلسه امروز وارد اعداد كمي نشديم و بيشتر به رويكرد بودجه پرداختيم در جلسه امروز كه جلسه مهمي بود كه باوجود تهديدات بدخواهان جمهوري اسلامي و دشمنان ملت ما كه به شيوه هاي مختلف اعمال تحريم مي كنند با همه اين شرايط كشور مسير عادي خودش را طي مي كند و ما مثل هر سال بودجه را از الان تهيه مي كنيم و در ۱۵ آذر لايحه بودجه را به مجلس تقديم خواهيم كرد.
وي درباره توجه به رونق توليد در لايحه بودجه سال آينده افزود: موضوع توليد و اشتغال از سال ۹۵ با ابلاغيه مقام معظم رهبري با نام گذاري سال ها با محوريت توليد، اشتغال يا اقتصاد مقاومتي مطرح شد و هر سال تبصره اي در قانون بودجه با عنوان تبصره ۱۸ كه به طور خاص به اشتغال توجه دارد طراحي كرديم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اين اساس هر سال طبق برنامه ششم توسعه حدود ۹۰۰ تا يك ميليون فرصت شغلي ايجاد مي كنيم و براي سال جاري نيز بيش از ۹۸۸ هزار فرصت شغلي پيش بيني و همين ميزان شغل نيز براي سال آينده در نظر گرفته شده است.
دكتر نوبخت اضافه كرد: رويكرد ما براي دستيابي به اشتغال به گونه اي نبود كه منابعي را در نظر بگيريم تا بين متقاضيان شغل توزيع شود بلكه آن را بين هشت برنامه طراحي كرديم كه يكي از برنامه هاي ما در بخش مسكن است.
وي گفت: براي پارسال، امسال و سال آينده مشخص شد كه تعدادي مسكن ساخته و تعدادي هم نوسازي شود و تعدادي هم در روستاها براي محرومان تحت پوشش بسازيم بنابراين مي دانيم هر تعداد مسكني كه بسازيم چه تعداد اشتغال ايجاد مي كند كه همين وضع در بخش كشاورزي و صنعت نيز وجود دارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره يارانه ها و افزايش مصرف سوخت در لايحه بودجه سال آينده نيز گفت: بودجه سال اينده در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تعريف مي شود كه در اين طرح چهار حوزه مورد توجه قرار مي گيرد.
دكتر نوبخت گفت: وقتي نفت از بودجه خارج شود بايد منابعي جايگزين گردد يكي از آنها مجموعه يارانه اي است كه به صورت بودجه اي داريم و پرداخت مي كنيم كه حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است يا يارانه‌اي كه فرابودجه‌اي مي پردازيم كه ۱۴۰ هزار ميليارد تومان است و بخشي نيز يارانه پنهان است كه رقم قابل توجهي را شامل مي شود كه در كالاها و انرژي وجود دارد بنابراين بايد در اين خصوص تجديد نظر شود تا بتوانيم منابع جديدي جايگزين نفت كنيم كه جز اولين محور اصلاح ساختار است.
 تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل