اخبار مناقصه ها و مزایده ها

  • آگهی مناقصه عمومی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در نظر دارد در اجرای ماده 4 قانون مناقصات مصوب سال 1383 ، امور خدماتی سازمان به شرح مندرج در اسناد شرایط مناقصه برای سال 1398 از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید.

    ادامه خبرعضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها