حوزه ریاست و روابط‌عمومی

رئیس حوزه ریاست و روابط‌عمومی

   

   علی دمساز دیرباز

    سرپرست حوزه ریاست و روابط‌عمومی

 

شماره تماس‌ها:

 

شماره تماس مستقیم: 33661084- 013