دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان

   علی دمساز دیرباز

   رئیس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان

 

 

شماره تماس‌ها:

 

شماره تماس: 33664014- 013