گالری گیلان ما

برنج    [ +6 | -4 ]

برنج

برنج: 

برنج گیلان نه تنها در ایران بلکه در سطح کلیه کشورهای تولید‌کننده برنج بی‌نظیر است. به‌طور کلی در گیلان هرجا آب کافی یافت شود و موقعیت زمین از نظر توپوگرافی اجازه دهد، برنج تولید می‌شود.

این استان به تنهایی حدود 40درصد از برنج کشور را تولید می‌کند و با داشتن بیش از 238هزار هکتار برنجکاری، همپای استان مازندران، نقش عمده‌ای در تامین نیاز کشور به‌عهده دارد. قریب به هفتاد درصد سطح زیر کشت را ارقام بومی(انواع صدری، برنج‌های دانه‌دراز با عطر و طعم مطبوع، بی‌نام و حسنی) تشکیل می‌دهند که بازده کتری نسبت به ارقام اصلاح شده وپرمحصول دارند، ولی به علت ویژگی‌های خود از بازار مطمئن‌تری برخوردارند و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند در اراضی کوچکتر در کشت برنج از ارقام بومی استفاده نمایند.

کشت و زرع برنج در استان گیلان از سابقه تاریخی و دیرینه برخوردار است. وجود فرهنگ کشت در سراسر استان که جزئی از سرمایۀ ملّی است و در اشتغال و ایجاد درآمد نقش ارزنده‌ای دارد زمینه مساعدی را برای تولید بیشتر آن فراهم می‌کند.

منبع: کتاب گیلان – جلد چهارم- صفحه 161تگ‌ها:  

نظرات

" نظری وجود ندارد! "
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1394/9/14 ساعت 09:26:02 , شاخه: گیلان ما, ایمیل