اخبار

انتشار نشریه بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژي در کارگاه‌هاي صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان    [ +1 | -0 ]

انتشار نشریه بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژي در کارگاه‌هاي صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان

نشریه بررسی نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژي در کارگاه‌هاي صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال‌های 1394 و 1395 با تاکید بر استان گیلان منتشر شد.


به گزارش دفتر آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان:

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با بیان این مطلب که این نشریه به  بررسی مقدار مصرف انرژی، متوسط مصرف انرژی، سهم مصرف انرژی به تفکیک استان و مقدار مصرف انرژی به تفکیک نوع حامل‌های کارگاههای صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سالهای ١٣٩٤ و ١٣٩٥ پرداخته است. افزود:

 بر اساس نتایج بدست آمده در سال ١٣٩٤، مقدار مصرف کل انرژی کارگاههای صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر، ٢٩٧ میلیون بشکه معادل نفت خام  و در سال ١٣٩٥، ٣١١ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که مقدار مصرف انرژی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال قبل رشد 4.8 درصدی داشته است.

وحید طیفوری اشاره نمود؛ بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاههای صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر بر اساس نوع فعالیت به تفکیک گروه­‌های دو رقمی ISIC-Rev4، در سالهای ١٣٩٤ و ١٣٩٥ نشان میدهد، گروه‌­های «تولید موادشیمیایی و فراورده­‌های شیمیایی»، «تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی» و «تولید فلزات پایه» بیشترین مقدار مصرف انرژی را داشته­‌اند. در سال ١٣٩٤، مصرف انرژی در گروه­‌های "تولید موادشیمیایی و فراورده­‌های شیمیایی" ٨٧ میلیون بشکه معادل نفت خام ، «تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی» ٧٦ میلیون بشکه معادل نفت خام و«تولید فلزات پایه»  ٥٦ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده و در سال ١٣٩٥، مقدار مصرف انرژی در گروه­‌های ذکر شده به ترتیب ٩٣، ٧٨ و ٥٦  میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که به ترتیب سهمی معادل 29.9 درصد، 25 درصد و 18 درصد از کل انرژی مصرفی را داشته‌­اند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان  عنوان کرد در سال‌­های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ در بین استان­‌های کشور، کارگاه‌­های صنعتی استان­‌های «خوزستان»، «اصفهان» و «بوشهر» بیشترین مصرف انرژی را داشته­‌اند. در سال ١٣٩٤، مقدار مصرف انرژی برای کارگاه­‌های استان­‌های خوزستان، اصفهان و بوشهر به ترتیب ٦١ ، ٤٣ و ٣٣ میلیون و در سال ١٣٩٥ به ترتیب ٥٤، ٤٥ و ٤١ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.

طیفوری با بیان  اینکه در سالهای ١٣٩٤ و ١٣٩٥، گاز طبیعی و برق به ترتیب بیش از سایر حاملهای انرژی در کارگاههای صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر مصرف شده است. در سال ١٣٩٤ سهم گاز طبیعی 75.8 درصد (٢٢٥ میلیون بشکه معادل نفت خام) و سهم برق 15.1 درصد (٤٥ میلیون بشکه معادل نفت خام) بوده و در سال ١٣٩٥ سهم گاز طبیعی 73.9 درصد (٢٣٠ میلیون بشکه معادل نفت خام) و سهم برق 15.1 درصد (٤٧ میلیون بشکه معادل نفت خام) بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد نسخه الکترونیکی این نشریه از طریق سامانه اطلاعات آماری استان به نشانی:  www.sdi.mpogl.ir , و یا لینک زیر قابل دریافت می‌ ‌‌باشد.

لینک گزارش


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید