اخبار

برگزاری جلسه کمیته مهاجرت   [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه کمیته مهاجرت

جلسه دوم کمیته مهاجرت برگزار گردید.


جلسه دوم کمیته مهاجرت بر اساس مصوبه شورای راهبردی جمعیت مورخ 99/6/19، با هدف بررسی و مطالعه وضعیت مهاجرت و ارائه راهکارهای کارشناسی و راهبردی درتاریخ 99/7/7 در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان برگزار گردید.


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید