اخبار

گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسكوني خانوارهای شهری تابستان1399   [ +0 | -0 ]

گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسكوني خانوارهای شهری تابستان1399

گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری کشور فصل تابستان 1399


به گزارش دفتر آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به نقل از معاون این دفتر:

 وحید طیفوری با بیان این که يكي از بخش‌هاي مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. افزود: این بخش شامل زير بخش‌هاي "اجاره بهاي واحدهاي مسكوني"و "خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني)"تعميرات جزئي واحد مسكوني: لوله كشي، گچكاري، برق كاري، نصب ايزوگام و... (مي‌باشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با اشاره به این نکته که در فصل تابستان 1399، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني کشور در مناطق شهري، به عدد 195.8 رسيده كه نسبت به فصل قبل(175.1)، 11.8 درصد افزايش داشته است گفت: در اين فصل بيش‌ترين نرخ تورم فصلي کشور مربوط به استان همدان با 16.2 درصد افزايش و كم‌ترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 3.1 درصد افزايش مي‌باشد. نرخ تورم فصلی قيمت اجاره بهای استان گیلان نیز در فصل تابستان 1399،  7.9 درصد بوده است.

                                                   

 وی همچنین درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بهای مناطق شهری کشور در فصل تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.9 درصد اعلام نمود که بيش‌ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با  37 درصد افزايش و كم‌ترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با 8.6 درصد افزايش است. نرخ تورم نقطه به نقطه قيمت اجاره بهای استان گیلان، در فصل تابستان1399،  24.6 درصد بوده است.

                                                                 

     


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید