اخبار

با کمال تأسف و تأثر با خبر شدیم دایی گرامی جناب آقای صادق اکبری از همکاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان، دارفانی را وداع گفتند. بدینوسیله  معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان طی پیامی این مصیبت را به ‌وی تسلیت گفتند.   [ +0 | -0 ]

با کمال تأسف و تأثر با خبر شدیم دایی گرامی جناب آقای صادق اکبری از همکاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان، دارفانی را وداع گفتند. بدینوسیله  معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان طی پیامی این مصیبت را به ‌وی تسلیت گفتند.

                                       


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید