اخبار

تقدیر از آقای طیفوری   [ +2 | -0 ]

تقدیر از آقای طیفوری

از معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیر بعمل آمد.


طی ارسال تقدیرنامه‌ای از سوی معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران از جناب آقای طیفوری معاون آمار و اطلاعات این سازمان تفدیر بعمل آمد.

متن لوح به شرح زیر است.


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل , فید