برگزاری جلسه کمیته مهاجرت  

جلسه پنجم کارگروه کمیته مهاجرت استان برگزار شد.


جلسه پنجم کمیته مهاجرت بر اساس مصوبه شورای راهبردی جمعیت مورخ 99/6/19، با هدف بررسی و مطالعه وضعیت مهاجرت و ارائه راهکارهای کارشناسی و راهبردی درتاریخ 99/8/19 در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان برگزار گردید.

پست شده توسط: admin
در روز 1399/8/21 ساعت 11:03:14 , شاخه: General