درباره ما

اجرای فعالیت‌های آماری در کشور دارای قدمت طولانی بوده و طی سال‌های گذشته با تغییراتی در جایگاه نهاد رسمی آماری کشور در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، هم اکنون تحت عنوان مرکز آمار ایران ذیل نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ایفای وظیفه می‌نماید. در سال 1353 قانون تاسیس مرکز آمار ایران با توجه به شرایط، مورد بازنگری قرار گرفت. تا قبل سال 1360مرکز آمار ایران در مناطق مختلف کشور دارای مناطق آماری بود و در واقع این مناطق بازوی اجرایی مرکز آمار ایران بود. از سال 1360 به استناد مفاد لایحه قانونی مورخ 1359/4/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ادغام مناطق آماری در دفاتر برنامه و بودجه مطرح و عنوان دفاتر برنامه و بودجه هم به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت. در حال حاضر معاونت آمار و اطلاعات استان ذیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان در زمینه‌ی تولید آمار و اطلاعات و اجرای طرح‌های آماری و سرشماری‌ها و تولید اطلاعات مکانی و ... فعالیت می‌نماید.

                                                                                                                                                         دفتر معاونت آمار و اطلاعات

                                                                                                                                       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان