معرفی مرکز

 مقدمه

می دانیم :

آموزش كاركنان فرآيندي است براي سازگاري افراد با محيط متحول سازماني و در نتيجه انطباق سازمان با محيط بيروني،بنابراين هر برنامه آموزشي بايد به نحوي تدوين شود كه نيازهاي حرفه اي كاركنان و مشكلات ناشی از محيط كار را برطرف و موجب افزايش بينش و مهارت افراد در محيط كار گردد، امروزه كمتر سازماني قادر است بدون آموزش هدفمند كاركنان خود، در فكر بهبود در توسعه ، كارآيي و اثر بخشی باشد،

 لذا در راستای این باورمرکز آموزش و پژوهش با در نظر داشتن اهداف :

 •  تعيين استراتژيها و خط مشي هاي آموزشي و جهت گيري مناسب با نظام مديريت جمهوري اسلامي ايران
 • انجام پژوهش در جهت شناخت نيازهاي آموزشي كاركنان سازمانهاي دولتي در سطوح مختلف
 • برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي كاركنان ، متناسب با نيازهاي سازمانها در سطح كشور
 • تربيت متخصصان و مربيان آموزشي جهت برنامه ريزي اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي

و سیاستهای :

 • حرفه اي تخصصي كردن آموزش ها
 • كاربردي كردن آموزش ها
 • تنوع در ارائه آموزشها و گسترش قلمرو فراگيران
 • تنوع در برنامه هاي آموزشي
 • بهبود کیفیت
 • مخاطب محوری
 • اخلاق محوري
 • مشاركت محوري

متعهد می گردد :

1- در راستای ايجاد تغييرات كيفي در توانمندیهای نيروي انساني و بهبود و ارشاد در زمينه هاي اعتقادي و فكري ایشان تلاش نماید.

2- ارتقاء سطوح دانش،بينش و معلومات شغلي كاركنان را بر اساس آخرین استانداردهای آموزشی سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهد.

3- در بالا بردن مهارت ها و توانائيهاي شغلي و حرفه اي مدیران و كارمندان از کلیه ابزار ها و تکنیکها استفاده نماید.

4-در افزايش قدرت  تصميم گيري بخصوص در سطوح مديريتی ازطريق  انتقال  اطلاعات و آگاهي هاي لازم ، نقش سازنده ای ایفا نماید.

5-با تهیه و ارائه هدفمند بانکهای اطلاعاتی آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دستگاهها در بخشی از تصمیم گیری ایشان مشارکت نماید.

6- با استفاده از جدید ترین روش های آموزشی و بهره گیری از اساتید توانمند مهارتهاي نيروي انساني  را با وظايف و مسئوليتهاي آنها متناسب سازد.

  در کنار این تعهدها، چشم انداز آتی آموزش و پژوهش در استان  در برگیرنده اهداف زیر خواهد بود :

 • اشاعه و ترويج مفاهيم اقتصادي، برنامه ريزي ، توسعه، مديريت در سطح استان از طریق آموزش و پژوهش
 • بررسی و مطالعه دوره های مورد نیاز استان براساس فرهنگ و موقعیت بومی
 • بررسي و مطالعه مدل ها و الگوهاي موفق رشد و توسعه جهاني در سطوح مختلف بنگاه ، منطقه و كشور  و بومي كردن و نشر و آموزش آنها.
 • انجام تحقيقات و مطالعات مورد نياز متناسب با فرهنگ بومی استان.
 • بر پايي  همایش ،سمینار،كارگاه و نشت هاي علمي و پژوهشي در راستای تحقق  اهداف توسعه ای استان.
 • تعامل همه جانبه با مراكز علمي و پژوهشي استان و سراسر کشور.

 

معرفي مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان گیلان

 

مرکز آموزش و پژوهش گيلان در سال 1373 توسط رياست محترم جمهور وقت و با حضور عده کثيري از مسئولان استان تحت نام مرکز آموزش مديريت دولتي افتتاح و شروع به فعاليت نمود.

 

 در ابتدا و تا بهمن سال 1381 فعاليتهاي اين مرکز در غالب دو برنامه آموزشي کوتاه مدت و بلندمدت بود ، که  در این سال و در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي اداري ،با سازمان مديريت و برنامه ريزي ادغام و تا سال 1386  تحت عنوان مديريت آموزش و پژوهش به فعاليت خود در بخش آموزشهاي کوتاه مدت و IT ادامه داد.

از سال 1386 نيز پس از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي با استانداري با نام دفتر آموزش و پژوهش فعاليتهاي خود را دنبال و پس از آن نیز پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1394 ، تحت عنوان مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری به عنوان متولی آموزش و پژوهش استان با دستگاههای اجرایی همکاری داشته است و تاکنون همانطوريکه از آمار و ارقام نيز پیداست نقش بسزايي را در آموزش کارکنان سازمانها و ادارات استان ايفاد نموده است.

اين مرکزدر ساختار جديد خود تلاش نموده است که با رويکردي نوين،در راستای توسعه مبتنی بر دانایی (ماده 43 قانون برنامه چهارم) و نظر به وظایف عالیه دولت در تاکید بر نقش دانش و مهارت و ایجاد ارزش افزوده در طرح جامع توسعه انسانی(ماده 55 قانون برنامه چهارم)  ضمن ايفاي نقش خود در راستاي آموزش مديران و کارکنان دولت به عنوان پشتيبان انديشه اي پژوهشهاي استان، عملکرد تاثير گذاري را داشته باشد.