کتاب های منتشر شده

               عنوان کتاب : گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گیلان سال 1396 وعملكرد سال اول

                                 برنامه ششم توسعه استان گيلان

               تهیه کننده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

               ناشر : سازمان برنامه و بودجه کشور

               نوبت چاپ : اول

               سال انتشار : 1398

               شماره مسلسل : 651

 

               

 


               عنوان کتاب : 40 سال تلاش با مروری بر عملکرد پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی در گیلان

               تهیه کننده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان (حوزه ی برنامه ریزی)

               تهیه کنندگان: نیر ابراهیمی - مجید حسینی نثار - مهدی خیاطی - ابراهیم درویش رحیم آبادی

               نوبت چاپ : اول

               سال انتشار : 1397

               شماره نشریه: 647

 

               

 

 

 


 

               عنوان کتاب : نخستین نشست معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

                                با رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها

               تهیه کننده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان (حوزه ی برنامه ریزی)

               تهیه کنندگان: نیر ابراهیمی - مجید حسینی نثار - مهدی خیاطی - ابراهیم درویش رحیم آبادی

               نوبت چاپ : اول

               سال انتشار : 1397

               شماره نشریه: 646

 

               

 

 


               عنوان کتاب : گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گیلان سال 1395

               تهیه کننده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

               ناشر : سازمان برنامه و بودجه کشور

               نوبت چاپ : اول

               سال انتشار : 1397

               شابک : 6-050-203-622-978

 

               

  

               عنوان کتاب : بررسی تطبیقی شهرستان های استان گیلان در سال 1395

               تهیه کننده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

               ناشر : سازمان برنامه و بودجه کشور

               نوبت چاپ : اول

               سال انتشار : 1397

               شابک : 1-042-203-622-978