اخبار معاونت بودجه

برگزاری جلسه بررسی توزیع اعتبارات سطح استان   [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه بررسی توزیع اعتبارات سطح استان

صبح روز دوشنبه مورخ 97/7/9 جلسه بررسی توزیع اعتبارات سطح استان با حضور کارشناسان بودجه ، معاون هماهنگی برنامه و بودجه در دفتر کار محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید. در این جلسه سناریو های مختلف توزیع این اعتبارات ارائه و نقاط ضعف و قوت هریک مورد بحث و بررسی قرار گرفت .


صبح امروز دوشنبه مورخ 97/7/9 جلسه بررسی توزیع اعتبارات سطح استان با حضور معاون هماهنگی برنامه و بودجه و کارشناسان بودجه، در دفتر کار محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید. در این جلسه سناریو های مختلف توزیع اعتبارات ارائه و نقاط ضعف و قوت هریک مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در پایان پس از جمع بندی و انتخاب بهترین روش ،  مقرر گردید تا مراتب در حضور استاندار محترم ارائه و پس از اخذ نقطه نظرات ایشان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نهایی و تصویب گردد.

اهمیت: 1/5
در روز 1397/7/9 ساعت 08:39:34, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل