اخبار معاونت بودجه

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تالش در سال 97   [ +0 | -0 ]

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تالش در سال 97

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تالش به ریاست مهدوی فرماندارمحترم تالش، مشهدی دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان  و با حضور روسای دستگاه های اداری  صبح روز سه شنبه 97/5/30  شهرستان تشکیل شد.


سید عیسی مهدوی فرماندار تالش اعلام کرد:با اضافه شدن تعداد چند پروژه و طرح هفته دولت سال جاری 315  پروژه با اعتباری به مبلغ ۴۴میلیارد و ۹۸۳میلیون و ۲۰۰هزارتومان به بهره برداری می رسد که از این تعداد ۹طرح در بخش اقتصادی و تولید  و باقی طرح ها عمرانی می باشند.

در ادامه شهرزاد مشهدی دبیر کمیته برنامه ریزی اسن شهرستان عنوان کرد :اعتبارات امسال از محل سه منبع در مجموع ۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان است که ازاین مقدار حدود ۵/۶ میلیارد تومان از محل استانی،حدود ۹/۶میلیارد تومان از سه درصد نفت و گاز و حدود ۲۳ میلیارد تومان از محل جز  ۴۷ تامین گردیده است.

در ادامه پروژه های عمرانی نیمه تمام و جدید این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید حتی الامکان از شروع پروژه های جدید خودداری و از اعتبارات برای تکمیل پروژه های نیمه تمام هزینه گردد.

اهمیت: 1/5
در روز 1397/6/1 ساعت 10:04:21, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل