جلسه کمیته برنامه ریزی صومعه سرا در سال 97  

 فتح اللهی فرماندار شهرستان صومعه سرا درجلسه کمیته برنامه ریزی گفت : مهمترین جلسه ای که میتوان اهداف سازمانی را در آن عملیاتی کردجلسه کمیته برنامه ریزی است .


 فتح اللهی فرماندار شهرستان صومعه سرا درجلسه کمیته برنامه ریزی گفت : مهمترین جلسه ای که میتوان اهداف سازمانی را در آن عملیاتی کردجلسه کمیته برنامه ریزی است .
وی گفت : برای جمعبندی سال ۹۷ دبیر محترم کمیته برنامه ریزی و مجموعه معاونین بهمراه کارشناس عمران و بخشداران تلاش مضاعف و شبانه روزی داشته اند که از همه آنها تقدیر و تشکر میکنم
زحمتکش دبیر کمیته برنامه ریزی این شهرستان نیز در ادامه عنوان داشت:  کل اعتبارات در قالب تملک و دارایی های سرمایه ای در سال جاری  حدود 246 هزار میلیون است که از این مقدار  3% حاصل از فروش نفت و گازحدود 20 هزار میلیون ریال و  جزء 18 ردیف 5500000  نیز رقمی حدود 185 هزار میلیون ریال میباشد.
 

اهمیت: 1/5
پست شده توسط: admin
در روز 1397/6/4 ساعت 11:30:27 , شاخه: عمومی