شرح وظایف

 

شرح وظایف مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

 

*  اجرای كلیه سیاست‌ها و خط مشی‌های اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور.

*  تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

*  نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به سازمان.

*  انجام كلیه امور اداری سازمان از قبیل اجرای تشكیلات، ارزشیابی كاركنان، اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌های تحول اداری، طبقه‌بندی مشاغل، صدور احكام، حضور و غیاب، بازنشستگی و سایر امور مرتبط.

*  همكاری و هماهنگی با واحد آموزش مركز و مدیریت مركز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برای تعیین نیازهای آموزشی كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های آنان.

*  بررسی و شناخت سیستم‌های موردنیاز سازمان و همكاری با مركز توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات مركز برای راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم‌های طراحی شده و موردنیاز سازمان.

*  ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای تمركز اسناد و مدارك اقتصادی و اجتماعی استان.

*  سازماندهی، تقویت و تجهیز كتابخانه سازمان و ارایه خدمات موردنیاز استفاده‌كنندگان.

*  ارایه خدمات پشتیبانی سخت‌افزاری به واحدهای سازمان.

*  انجام كلیه امور خدماتی و رفاهی در سازمان با هماهنگی و همكاری امور منابع انسانی و پشتیبانی مركز.

*  نظارت بر انجام امور دبیرخانه ای سازمان.

*  مدیریت برنامه‌ریزی امور قراردادها، مناقصات، مزایده‌ها و خرید‌های سازمان.