اخبار

برگزاری دومین جلسه کار گروه توسعه مدیریت اداره کل بیمه سلامت در سال 98   [ +0 | -0 ]

برگزاری دومین جلسه کار گروه توسعه مدیریت اداره کل بیمه سلامت در سال 98

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل بیمه سلامت استان گیلان به ریاست جناب آقای اکبری به عنوان رئیس کارگروه و اعضای محترم کارگروه روز پنج شنبه مورخ  98/8/23  از ساعت 8/30 الی 10/30 در محل اداره کل برگزار گردید.


دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل بیمه سلامت استان گیلان به ریاست جناب آقای اکبری به عنوان رئیس کارگروه و اعضای محترم کارگروه روز پنج شنبه مورخ  98/8/23  از ساعت 8/30 الی 10/30 در محل اداره کل برگزار گردید و آقای فاتحی (نماینده سازمان در کارگروه) به بررسی و آسیب شناسی محورهای اصلاح ساختار سازمانی و توسعه دولت الکترونیک ( شاخص میز خدمت ) پرداخت.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل