اخبار

برگزاری جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در شرکت برق منطقه ای استان گیلان    [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در شرکت برق منطقه ای استان گیلان

جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در شرکت برق منطقه ای استان گیلان به ریاست جناب آقای عظیم بلبل آبادی به عنوان مدیر عامل و رییس کارگروه و آقای ابراهیم حسین زاده به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در کارگروه و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/09/18 در محل سالن اجتماعات شرکت، تشکیل گردید.


جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در شرکت برق منطقه ای استان گیلان به ریاست جناب آقای عظیم بلبل آبادی به عنوان مدیر عامل و رییس کارگروه و آقای ابراهیم حسین زاده به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در کارگروه و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/09/18 در محل سالن اجتماعات شرکت، تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی، تبادل نظر و تصویب قرار گرفت:

1- در ابتدای جلسه، با توجه به دستور جلسه، گزارشی کاملی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در سال 1398 در خصوص شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد در محورهای: 1- اصلاح ساختار سازمانی2- توسعه دولت الکترونیک 3- مدیریت سرمایه انسانی توسط مسئولین و کارشناسان هر یک از محورها ارائه شد. 

2- مقرر شد؛ هماهنگی های لازم جهت به روز رسانی سامانه ملی ساختار صورت پذیرد.

3- مقرر شد؛ تا فرصت باقیمانده تا پایان سال نسبت به برگزاری بقیه دوره های آموزشی برای کارکنان تا سقف ساعت مقرر برنامه ریزی و اقدام لازم انجام شود.

4- مقرر شد؛ با توجه به اقدامات اولیه و توافقات  انجام شده در سطح شرکت مادر تخصصی توانیر و سازمان اداری و استخدامی کشور، پیگیری گردد تا فهرست خدمات شناسه دار تعریف شده از طرف شرکت توانیر در اختیار شرکت برق منطقه ای گیلان قرار گیرد تا اقدامات اجرایی لازم در خصوص شاخص ها و زیر شاخص های توسعه دولت الکترونیک، صورت پذیرد.

5- مقرر شد؛ در مورد واقعی و منطقی کردن اهداف برخی از شاخص ها و زیر شاخص ها، با شرکت مادر تخصصی توانیر، هماهنگی گردد.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل