تماس با ما

آدرس: رشت-خیابان 15 خرداد-روبروی بیمارستان حشمت

مرکز تلفن:        6-33664014-013

دورنگار مرکزی:  33668256